Müzik Atölyesi

Müzik Atölyesi

Öğrencilerimizin kullanımı için her kampüsümüzde 24 kişi kapasiteli müzik atölyeleri yer almaktadır. Enstrüman eğitimi ilkokul 1, 2, 3. sınıflarda melodika ve blok flüt ile başlar. İlkokul 4 ve 5. sınıflarda öğrencilerin yeteneklerine göre keman, blok flüt, piyano, koro veya gitar eğitimi verilir. İleriki sınıflarda da enstrüman eğitimi devam eder. Her öğrencinin yeteneği ölçüsünde bir enstrüman üzerinde yoğunlaşması ve bu enstrümanı çalmayı öğrenmesi hedeflenir. Ayrıca pop ve caz orkestra çalışmaları ile müziğe ilgi duyan tüm öğrenciler konser ve canlı performanslarını sergileyebilirler.
Altıneller Okulları, öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan, Dünyayla entegre, yabancı dillere hakim; vatanına, milletine, millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefler.