Süleyman Demirel Kampüsü

Süleyman Demirel Kampüsü

Altıneller anasınıfı

Yeni nesil öğrencilere 21. YY. becerileri kazandırma amacıyla Altıneller Anasınıflarında karma bir eğitim modeli uygulanır. Okul öncesi öğrencilerin gelişimine ve ilkokula hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla yapılan çalışmalar çeşitli başlıklar altında toplanmıştır.

ANA TEMA

48-60 ay ve 60-72 ay aralığındaki öğrencilerin kendi yaş gruplarına göre gelişim düzeylerine uygun olarak belirlenen temalar ve bu temalara uygun içeriklerle; öğrencilerimizin kendilerinin ve çevrelerinin farkına varmalarına, becerilerini ve potansiyelini keşfetmelerine destek oluyoruz.

YABANCI DİL

Ana tema ile paralel olarak ilerleyen ve benzer içeriklerle hazırlanan haftalık 12 ders saati süren İngilizce derslerimizde öğrencilerimizin Türkçeyi edindiği gibi İngilizceyi de edinmelerini amaçlıyoruz. Anasınıflarında derse giren İngilizce öğretmenlerimiz, dersler dışında yapılan etkinliklerde, bahçe ve yemek zamanlarında dahi öğrencilerimizin bulunduğu ortamlarda İngilizce konuşarak günlük rutinler içerisinde de İngilizceye maruz kalmalarını sağlıyorlar.

ANADİL BECERİLERİ

Özellikle 60-72 ay aralığında olan ve 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin ilkokul yaşantılarına daha çabuk adapte olup daha fazla verim almalarını sağlamak amacıyla okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, ince motor becerilerini ve el göz koordinasyonlarını geliştirecek aktiviteler bu başlık altında yapılmaktadır. Ayrıca Türkçeyi doğru ve etkili kullanma adına atasözleri ve deyimleri de edinmeleri adına planlar hazırlanmıştır.

FARKINDALIK ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin sosyal çevresinin farkına varmasına, arkadaşlık ilişkilerinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlamak adına yapılan tüm çalışmalar ile öğrencilerimizin katılabileceği sosyal sorumluluk projeleri, belirli gün ve haftalar ile Milli Bayram ve anma törenleri bu başlık altında toplanır.

UYGULAMALI DERSLER

Haftada 2’şer ders olmak üzere Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik ve Drama dersleri ile yine temalara paralel olarak disiplinler arası öğretim modeli çerçevesinde öğrencilerimizin hem sosyal hem duygusal hem de fiziksel olarak gelişmelerine katkı sağlamaktayız.

 

Altıneller Anasınıfları; tecrübeli eğitim kadrosu, çocuk dostu ortam tasarımları ve doğa merkezli uygulamalarıyla okul öncesi eğitimde fark yaratmaya devam ediyor…

 

 

 

ALTINELLER İLKOKULU

 

Altıneller İlkokulu, 2016 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İlkokulun erken dönemlerinde okuma yazma becerilerinin yanı sıra okuduğunu anlama, yorumlama, ders çalışma alışkanlığı kazanma, sorumluluklarının farkına varma gibi daha üst düzey becerilerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan program uygulanmaktadır.  Yeni nesil soru tiplerine yeni nesil çözüm becerileri geliştirmek amacıyla 4. Sınıftan itibaren alanında uzman branş öğretmenleri ile dersler işlenmektedir. Bu sayede konular daha detaylı işlenebilmekte, öğrenciler konuların püf noktalarını daha kolay kavrayabilmektedir. Ulusal sınavlara hazırlanmaları adına 2. sınıftan itibaren başlayan kazanım değerlendirme sınavlarının sayısı sınıf düzeyi arttıkça artmakta; 4. Sınıflarda başlayan Türkiye geneli deneme sınavlarıyla da öğrenciler düzeylerini görebilmektedir.

Dünya vatandaşı olabilmek adına önemli bir kazanım olan İngilizce edinimi tüm sınıf düzeylerinde haftalık 12 ders saati olarak verilmesinin yanı sıra öğrencilerin gün içerisinde de sürekli maruz kalabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. İlkokul konularıyla paralel işlenen İngilizce dersleri öğrencilerin farkında olmadan dili içselleştirmeleri ve günlük hayatlarında da kullanabilecekleri alanlarının farkına varmaları sağlamaktadır.

Her sınıfta bulunan akıllı tahtalar sayesinde tüm derslerin görselleştirilmesi ve anlaşılması kolaylaştırılmakta; bir ders saatinin çok daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Altıneller İlkokulları; sorumluluk alabilen, güçlü sosyal ilişkiler kurabilen, doğaya ve diğer canlılara saygılı, dijital platformlarla desteklenen akademik çalışmalarla daha başarılı öğrenciler yetiştiren vizyonuyla sektörde adından söz ettirmektedir…

 

Altıneller ORTAOKUL

Özel Süleyman Demirel Altıneller Ortaokulu, 2016 yılından bu yana eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Temel hedefimiz akademik başarıyı artırmak, eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak insanın merkezde olduğu bir eğitim anlayışıyla çalışmaktır.

Güçlü öğretmen kadromuz ile amacımız öğrencilerimizi 5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar MEB kazanımları ve yeni nesil sorular açısından yetkin hale getirip akranları arasında en üst seviyeye çıkarmaktır.

Kurumumuzun kullanmış olduğu eğitim portalı (Derslig ve Sınavza) ile öğrencilerin müfredat konuları yeni nesil içerikli ders anlatımları ile desteklenmektedir.

Eğitim portalı üzerinden verilen ödevlendirmeler ve yapılan takip sonucunda her öğrencinin başarı yüzdeleri incelenerek eksik bulunduğu konuları, alt konu kazanımları ile ilgili tespitler yapılarak eksiklerin giderilmesi sağlanmaktadır.