Eğitimlerimiz

Toplumlar, en değerli varlıkları, geleceklerinin ümidi çocuklarını kendi eğitim felsefe ve amaçları doğrultusunda, özgürlük içinde, yüksek bir sorumluluk bilinciyle biçimlendirerek, bilimsel düşünme gücüne sahip, üstün bir kişilik ve karakterde vatandaşlar yetiştirme görevini, okullara ve en kutsal mesleğin mensupları öğretmenlere vermiştir. Bu sorumluluğun farkında olarak;

 

*Millî, lâik, demokratik ve çağdaş ilke ve değerler üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin sonsuza kadar daha hızlı bir tempo ile yücelmesini ve korunmasını sağlayacak,

*Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş, bilimsel akla inanan,

*Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,

*Dünyayla entegre, yabancı dillere hakim,

*Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,

*Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim-öğretim anlayışını hayata geçirerek;

*Sosyal sorumluluk bilincine sahip,

*Özgüveni yüksek,

*Empati kuran ve farklılıklara saygılı,

*Yüksek ahlaklı,

*Her alanda geleceğin lideri,

*Özgür düşünen nesiller yetiştirmektir.