Süleyman Demirel Kampüsü

Öğretmenlerimizle veli görüşmeleri, öğretmenlerimizin ders programındaki boşluklara uygun olarak belirlenip veli gruplarında paylaşılacaktır.