Güzelyalı Vip Kampüsü

 • Hafta içi 50 ders saati + 5 saat etüt olmak üzere 55 saat ders,
 • Her cumartesi 8. Sınıflara kurumsal deneme sınavı + soru çözümü,
 • Her cumartesi 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimize etüt,
 • 3 hafta aralıklar ile 5, 6 ve 7. Sınıf öğrencilerimize kurumsal deneme sınavı,
 • Sınav analizleri sonucunda öğrencilere grup etütleri,
 • DENE-YAP dersinde Fen Bilgisi öğretmeni eşliğinde bahçede ve laboratuvarda uygulamalı deneyler,
 • 14 saat yabancı dil eğitimi, Native speaker eşliğinde iletişim dersleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli,
 • İkinci yabancı dil olarak Almanca dersleri,
 • Fun Day adında yabancı dil gecesi etkinlikleri,
 • İngilizce konuşma (roleplay, drama, oyun, gösteri) aktiviteleri,
 • Uluslararası sınavlara katılım MUN, MUN junior. CAT-PET sınavları,
 • Ara sınıflara İngilizce portfolyo çalışmaları,
 • Sınıflar arası münazara, bilgi yarışmaları.
 • Robotik Kodlama dersi kodlama eğitiminin içinde bulunan robotik kodlama dersleri, Scratch, Python gibi kodlama programlarının öğretilmesiyle sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamalar içerisindeki problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi, öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımları olarak öne çıktığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin iş birliği, öz düzenleme ve sorumluluk bilincinin de arttığı gözlemlenmiştir.
 • Müzik, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleriyle öğrencilerimizin fiziksel-sosyal beceri, disiplin ve sabır seviyesini geliştirmek öncü hedefimizdir. Bunun yanı sıra farklı kültürleri tanıtıp benlik saygısını da arttırmayı amaçlamaktayız.
 • Hafta sonu kurslarıyla da öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda spor, müzik, enstrüman çalma gibi faaliyetlerle (badminton, basketbol, voleybol, akıl oyunları, robotik kodlama, görsel sanatlar, İngilizce drama, görsel sanatlar, keman, piyano) öğrencilerimizi desteklemekteyiz.