Mavi Bulvar Kampüsü

  • Hafta içi 45 ders saati,
  • Her cuma 8. Sınıflara kurumsal deneme sınavı + soru çözümü,
  • 3 hafta aralıklar ile 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencilerimize kurumsal deneme sınavı,
  • DENE-YAP dersinde Fen Bilgisi öğretmeni eşliğinde bahçede ve laboratuvarda uygulamalı deneyler,
  • 10 saat yabancı dil eğitimi, Nativespeaker eşliğinde iletişim dersleri, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli,
  • İngilizce konuşma (roleplay, drama, oyun, gösteri) aktiviteleri,
  • Uluslararası sınavlara katılım,
  • Ara sınıflara İngilizce portfolyo çalışmaları,
  • Sınıflar arası münazara, bilgi yarışmaları.

 

Robotik Kodlama dersi kodlama eğitiminin içinde bulunan robotik kodlama dersleri, scratch, Python gibi kodlama programlarının öğretilmesiyle sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamalar içerisindeki problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımları olarak öne çıktığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin iş birliği, öz düzenleme ve sorumluluk bilincinin de arttığı gözlemlenmiştir.

 

Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi dersleriyle öğrencilerimizin fiziksel-sosyal beceri, disiplin ve sabır seviyesini geliştirmek öncü hedefimizdir. Bunun yanı sıra farklı kültürleri tanıtıp benlik saygısını da arttırmayı amaçlamaktayız.