Hızla değişen dünyanın yeni ve etkin hareketi olarak kabul edilen inovasyon eğitim alanında meydana gelen dönüşüm sürecinin temel kavramlarından biri olarak yerini almaktadır. Bizler Altıneller Okulları olarak gerek akademik anlamda gerekse sosyal ve bilimsel anlamda değişen 21.YY dünyasına hazır çocuklar yetiştirme amacındayız.

Altıneller’ de dersler her kademede yılın müfredat gereklerinin yerine getirilmesini yanı sıra her branşta ekstra ders saatleriyle LGS sınavına hazırlık süreci sürdürülür.

Hafta içi 45 saat ders gören öğrencilerimizin programları öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle ayarlanmaktadır. 45 saatin yanı sıra cumartesi günleri sınav grubu derslerinden etütler yapılmaktadır.

 

5. ve 6.SINIFLAR

 • Temel eğitimden ortaöğretime geçiş aşamasında önemli bir yer tutan LGS çalışmalarına 5. ve 6. sınıflarda başlanmaktadır.
 • Her öğrenciye yıl boyunca süreç değerlendirme amaçlı 12 adet deneme sınavı ve 12 adet branş tarama sınavı olmak üzere toplam 24 adet sınav uygulanır.
 • 250 adet Konu Kazanım, 54 adet Ünite Kazanım, 8 adet Genel Tekrar testi uygulanır.
 • Eğitim-Öğretim yılı boyunca rehberlik servisi tarafından envanterler uygulanır.

 

7.SINIFLAR

 • Lise Giriş Sınavların (LGS) hazırlık aşaması olarak da değerlendirilebilecek olan 7. sınıflarda temel eğitim ile LGS hazırlığı buluşturulur.
 • Her öğrenciye yıl boyunca süreç değerlendirme amaçlı 12 adet deneme sınavı ve 12 adet branş tarama sınavı olmak üzere toplam 24 adet sınav  uygulanır.
 • 284 adet konu kazanım 64 adet ünite kazanım ve 12 adet genel tekrar testi uygulanır.
 • Her sömestr başı ve sonunda rehberlik envanterleri yapılır.

8.SINIFLAR

 • Lise hazırlık dönemini kapsayan çalışmalarımız ağustos ayının ikinci haftası başlar ve tamamen LGS hazırlık süreci olarak devam eder.
 • Okulumuz ara tatillerde sınav grubu öğrencilerine konu anlatımı ve soru çözüm kampı yapar.
 • Yıl boyunca 25 Türkiye geneli olmak üzere toplam 48 deneme sınavı uygulanır.
 • 316 adet konu kazanım, 72 adet ünite kazanım ve 24 adet genel tekrar testleri uygulanır.
 • Yıl boyunca toplam sekiz adet rehberlik envanterleri yapılır.

 

YURDIŞI EĞİTİM ANLAŞMALARI

Altıneller Okulları olarak amacımız her zaman “Dünya İnsanı” yetiştirmek olmuştur. Bu yüzden eğitimde sınırları aşıp Londra ve New York’taki dil okullarında öğrencilerimize eğitim görme imkanı sağlıyoruz.

 

ÇİFT DİL EĞİTİMİ (14 SAAT YABANCI DİL EĞİTİMİ)

 • Native speaker eşliğinde iletişim dersleri. Yaparak ve yaşarak öğrenme modeli. İkinci yabancı dil olarak almanca dersleri.
 • Fun Day adı altında yabancı dil gecesi etkinlikleri.
 • İngilizce konuşma (roleplay, drama, oyun, gösteri) aktivitileri.
 • Uluslararası sınavlara katılım MUN, MUN junior. CAT-PET sınavları.
 • Ara sınıflara İngilizce portfolyo çalışmaları.
 • Sınıflar arası münazara, bilgi yarışmaları.

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI SINAVLAR

Öğrencilerimiz birçok branşta dünyada geçerli olan sınavlara girer.

URFADO, KANGURU, TALES, IELT Junior and Young Adult Exams, Middie Years

 

AKIL OYUNLARI

Bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözebilen zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan geleceğin eğitim metodu olan ve yeni nesil sınav sorularının temelini oluşturan etkinlikler bütünüdür. Ders değildir. Eğlenerek öğrenme merakını uyandıran etkinliklerdir.

 

ROBOTİK KODLAMA

Kodlama eğitiminin içinde bulunan robotik kodlama dersleri, scratch, python gibi kodlama programlarının öğretilmesiyle sadece teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi geliştiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamalar içerisindeki problem analizi, analizi yapılan problemin bir algoritma karakteristiği içerisinde düzenli ve sistematik olarak ifade edilmesi, meydana getirilen algoritmanın akış şeması içerisinde görsel olarak ve işlevleri önceden tanımlanmış simgelerle şekillendirilmesi öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştiren ve etkileyen işlem adımları olarak öne çıktığı gözlenmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin işbirliği, öz düzenleme ve sorumluluk bilincinin de arttığı gözlemlenmiştir.

 

KULÜPLER

Eğitim programımızda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla; öğrencilerimize yeni fırsatlar sunmak, farklı alanlara ilgi duymasını sağlamak, ve yönlendirmek için okulumuzda yapılacak olan kulüp dersleri aşağıda belirtilmiştir.

 • TİYATRO KULÜBÜ

 • YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ

 • AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

 • ROBOTİK KODLAMA KULÜBÜ

 • İNGİLİZCE KULÜBÜ

 • BİLİM FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

 • SATRANÇ KULÜBÜ

 • MÜZİK KULÜBÜ

 • RESİM KULÜBÜ

 • BASKETBOL KULÜBÜ

 • VOLEYBOL KULÜBÜ

 • FUTBOL KULÜBÜ

 • MUTFAK KULÜBÜ

 • KÜLTÜR EDEBİYAT VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

 • DANS KULÜBÜ

 • OKÇULUK KULÜBÜ

 • DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ TANITMA KULÜBÜ

 • HALK OYUNLARI KULÜBÜ

 • DRAMA KULÜBÜ

 • BASIN- YAYIN KULÜBÜ

Altıneller Okulları olarak temel prensibimiz; teknolojinin eğitim hayatımıza kazandırdığı yeniliklerden yararlanarak, Atatürkçü düşünceye sahip, alanında uzman eğitim kadrosuyla çağdaş, aktif, sevgi dolu, iletişimi güçlü, yapıcı ve yaratıcı bireyleri topluma kazandırmaktır. Altıneller Anadolu Lisesi, MEB müfredatının uygulandığı, TYT ve AYT‘ye hazırlık için 6 gün eğitim yapan özel bir okuldur.

Cumartesi günleri;

-Deneme sınavları
-Yazılı ve deneme sınav sonucuna göre VIP çalışmaları yapılır.

Eğitim sistemimizin içeriğinde;
-Ders bazında atölye çalışmaları (atölye çaışmalarında öğrenci bireysel soru çözer.)
-Ödev saati
-Ödev takibi
-Modüler soru çözümü (birbirine benzeyen ders gruplarıyla ilgili yapılan soru çözümü)
-Kitap okuma saati
-Tarama sınavları
-Deneme sınavları
-Öğrencinin özelliklerine göre program hazırlanması yer alır.

Her Eğitim-Öğretim yılı için 11. ve 12. sınıflar Ağustos ayında derse başlar. Sınıflarımız, Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre oluşturulur.

Altıneller Okulları bursluluk sınavı ve liselere geçiş sınavı (LGS) sonuçlarına göre öğrenci kabul eden Fen Lisemiz; sistemli olmanın ve disiplinin öğrenci başarısında büyük pay sahibi olduğunun bilinciyle çalışmalar yapar. Fen lisemizin temel hedefi öğrencilerini iyi üniversitelerin sayısal tabanlı en iyi bölümlerine yerleştirmektir.

20-24 kişilik olan sınıflarımız homojendir. Gruplar, öğrencilerimizin girmiş oldukları deneme sınavları ortalamaları ve göstermiş oldukları başarı performansına göre belirlenir. Belirlenen bu seviye grupları öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bire bir ilginin ve takviyenin oluşmasına zemin sağlar.

Fen lisemizin amacı daha hızlı düşünen, yazılımı ve teknolojiyi bilen girişimci bilim insanları yetiştirmektir. Bu bilinçle okulumuzda TÜBİTAK, Matematik ve Fen Olimpiyatları çalışmalarına büyük önem verilmektedir. İyi İngilizce konuşmanın bilimde ve iş hayatında tartışmasız öneminin bilincinde olan okulumuz İngilizce dil eğitimine önem vermektedir.

HIZLI İLETİŞİM FORMU

Adı Soyadı*

Eposta Adresi*

Telefon Numarası*

İletiniz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME

"Bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum."

error: Content is protected !!